Voorstelling dagwerking Selko-art

Selko-art is een kleinschalig project waar er op ambachtelijke wijze kaarsen vervaardigd worden. Aanvullend semi-industrieel werk is mogelijk zoals stickeren van zakjes, plooi-, tel- en sorteerwerk,… Samen met de begeleiders slagen de medewerkers erin om ambachtelijke producten van hoogstaande kwaliteit te vervaardigen. Het gamma is zeer divers en flexibel en biedt voor elk wat wils.  De infrastructuur van Selko-Art is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van onze clienten. Per dag komen een 15-tal personen met een fysieke beperking naar deze dagwerking. Naast een fysieke beperking is er mogelijk nog een bijkomende beperking zoals mentale beperking, communicatieproblemen, NAH (niet aangeboren hersenletsel), visuele beperking, epilepsie, ...
We trachten binnen een vaste structuur een aangename en zinvolle dagbesteding aan te bieden. Daarnaast stimuleren we ook het eigen kunnen, welbevinden, verantwoordelijkheidsgevoel en positief zelfbeeld door actief bezig te zijn en een volwaardig verkoopbaar eindproduct te produceren . We onderhouden of ontwikkelen lichamelijke en cognitieve vaardigheden om zo de eigenwaarde te vergroten.
De begeleidingsaccenten zijn afhankelijk van de individuele noden. Het detecteren en inspelen op individuele vragen is dan ook het vertrekpunt, naast maximale zelfbepaling en zelfredzaamheid, permanente en intensieve ADL-ondersteuning, instaan voor een aangenaam en rustig werkklimaat, en empowerment (uitgaande van ieders mogelijkheden, talenten en vaardigheden).
Er wordt elke weekdag gewerkt in diverse ateliers o.a. het kaarsenatelier, het inpakatelier en het semi-atelier.
We werken voornamelijk op bestelling en hebben tevens een klein winkeltje dat open is op weekdagen van 9u tot 16u. Intesa opende in 2016 'Maak en Smaak' in St.Truiden. De eigen gemaakte producten van de verschillende dagwerkingen worden daar verkocht. Jullie kunnen er ook terecht voor dagverse soepen.

Iets uitgebreidere informatie over de organisatie Intesa vzw vind je op de website www.intesa.be.